مستر کلاس جامعه شناسی هنر

اگر قرن ۲۰ را قرن فلسفه‌ی چیز‌ها نامگذاری کنیم، قرن ۲۱ قرن جامعه‌ي شناسی چیزهاست. در دو دهه‌ي اخیر رویکرد جامعه‌شناسی در اقتصاد،‌ علم، سیاست، فرهنگ و هنر جایگاه جدی‌تری پیدا کرده و پیچیدگی جوامع جدید باعث شده این رویکرد مطالعاتی مهم‌تر از قبل نقش ایفا کند.

در این بین جامعه‌شناسی هنر می‌پردازد به جایگاه هنر و هنرمند در جامعه‌ی امروز! اینکه وظیفه‌ و رسالت هنرمند در قبال جامعه‌ي خود چیست؟ آیا باید همچون هنرمند فردگرای مدرن به درونیات خود بپردازد یا باید در تعامل بیشتری با جامعه و نیازهایش باشد؟ آیا هنر تماما محصول خلاقیت و نبوغ هنرمند است یا همچون کالایی فرهنگی متاثر از شرایط و فرایندهای جامعه است؟ آیا زیبایی‌شناسی آکادمیک حق دارد مرجعیت سلیقه باشد و عامه‌ي جامعه را بدون سلیقه و هنر انگارد یا باید به ذوق و قریحه‌ي نسبی جامعه اهمیت دهد؟

تا کنون هرآنچه در مورد هنر در دانشگاه و محافل آکادمیک خوانده‌ایم در حوزه فلسفه‌ي هنر است، اما در این کلاس قصد داریم هنر را از زاویه‌ی دید جامعه‌شناسان بررسی کنیم و در نهایت در جامعه‌ی متلاطم امروز ایران جایگاه و نقش خود را به عنوان هنرمند تعریف کرده تا بتوانیم در بزنگاه‌های سیاسی – اجتماعی تاثیرگذار باشیم.

– فرمت کلاس: حضوری – آن‌لاین
– معلم: محمد‌حسن فروزان‌فر
– تعداد جلسات: –
– بستر برگزاری: –
– روزهای برگزاری: –
– زمان برگزاری: –

– تاریخ شروع: –
– آخرین مهلت ثبت‌نام: –
– جلسات ضبط شده و در تلگرام قرار می‌گیرد.
– پیش‌نیاز: داشتن دغدغه‌ی شناخت و فهم هنر
– پشتیبانی دائم توسط مدرس در تلگرام
– هزینه ثبت‌نام: –