دورهمی‌های‌ آرکی‌گراف

دورهمی‌ها همانطور که از اسمش پیداست برای تازه کردن دیدار و گپ و گفت‌های صمیمی است،

که هر از گاهی در شهرهای مختلف برگزار شده و هماهنگی‌های آن در گروه تلگرام خانواده‌ي آرکی‌گراف انجام می‌شود.

به قول شاعر:
شبی و شمعی و جمعی چه خوش بود تا روز / نظر به روی تو کوری چشم اعدا را

دورهمی (۱۷ تیر ۱۴۰۱ اصفهان)

بازدید از نمایشگاه نهان بر عیان (۱۱ آذر ۱۴۰۰ تهران، موزه هنرهای معاصر)

دورهمی (۲۳ آبان ۱۴۰۰ شیراز)

دورهمی (۱۹ آبان ۱۴۰۰ اصفهان)