روی‌دادِ تازه

دورهمی خانواده‌ی آرکی‌گراف
بازدید از نمایشگاه: یادآوری چیزهای حال
از دفتر معماری asa north
با حضور احمدرضا شریکر
و محمد حسن فروزان‌فر

جمعه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۲
ساعت ۱۸
تهران – موزه/کارخانه‌ی آرگو
حضور برای علاقه‌مندان آزاد است.
بلیط موزه برای دانشجویان نیم‌بهاست.

  گزارش تصویری روی‌داد