تصویر پروفایل

setare kanaani

About Me

setare kanaani

architect

Portfolio

Social Network

Skills

painting
50%
photography
70%
aftereffect
50%
illustrator
85%
photoshop
70%
autocad
70%
3ds max
75%