تصویر پروفایل

leila Delafrooz

Portfolio

Social Network

Skills

keyshot
60%
zbrush
40%
lumion
70%
grasshoper
40%
rhinoceros
80%
revit
40%
autocad
50%
photoshop
70%