What

آرکی گراف، یک کارگاه میان رشته ای برای علاقه مندان به هنر و معماری است. در این کارگاه سعی بر خوانش و تمرین ایده های تلفیقی میان معماری، گرافیک٬ نگارگری٬ خط فارسی٬ هنر معاصر٬ شعر ورا داریم. کارگاه توامان بصورت تئوری و عملی برگزار می شود و پیش نیازی ندارد.

Why

امروز رابطه ی میان هنرهای تصویری بر همه ی ما روشن است٬ همواره شناخت و خوانش هنرهای دیگر می تواند حوزه فعالیت ما را گسترده تر و عمیق تر کند. از طرفی ارتباط با سایر شاخه های هنری ایران که ویژگی های مشترک بسیاری با هم دارند می تواند دریچه های جدیدی باز کند.

How

در هر جلسه سرفصل های کارگاه بصورت تحلیلی بیان می شود و همزمان امکان گفتگو میان هنرجویان و مدرس وجود دارد. در انتهای هر جلسه تمرین هایی عملی تعریف می گردد که هنرجویان زیر نظر مدرس انجام می دهند. (نرم افزار فتوشاپ اجمالا آموزش داده می شود.)

پــیــش نـیـاز آرکـی گـراف سـر سـوزن ذوقـی سـت و بـس.

Workshop Exercises

1

Visual literacy

در جلسه اول کلیاتی درباره سرفصل های کارگاه گفته می شود و تمرین هایی مثل پیکسل آرت برای بالا بردن سواد بصری انجام می دهیم.

2

Collage

در جلسه دوم روی مفهوم کلاژ و نمونه های آن در معماری و تصویرسازی بحث می شود٬ همچنین کلاژ هایی روی معماری ایران انجام می زنیم.

3

Iranian miniator

در جلسه سوم به زیبایی شناسی و سبک شناسی نگارگری ایرانی می پردازیم و ارتباطش با هنرهای تصویری دیگر مثل گرافیک و معماری را بررسی می کنیم.

4

Persian calligraphy

جلسه چهارم می پردازیم به زیبایی شناسی و سبک شناسی خط فارسی و ارتباطش با معماری٬ گرافیک و نگارگری؛ آشنایی با خط قدم اول در رسیدن به گرافیک ایرانیست.

5

Contemporary art

جلسه پنجم اختصاص دارد به شناخت هنر معاصر جهان و گرایش های مختلف آن٬ همچنین تعریف امروزی هنر و نیز هنرمندان تاثیرگذار قرن بیستم.

6

Space graphics

جلسه ششم مربوط می شود به درک و شناخت گرافیک سه بعدی در معماری داخلی از طریق تحلیل و آنالیز عکاسی های معماری.

7

Visual identity

در جلسه هفتم یاد می گیریم تا یک پکیج هویت بصری و ست اداری شخصی یا تجاری طراحی کنیم و با اصول این مهم آشنا شویم.

8

Portfolio

و در جلسه آخر اصول طراحی و تولید یک پورتفولیوی دانشجویی و نیز حرفه ای را می آموزیم تا آثار خود را برای ارائه نهایی آماده کنیم.

Family

چون فلک از پای نشاید نشست / تا سخنی چون فلک آری به دست

بر صفت شمع سرافکنده باش / روز فرو مرده و شب زنده باش

چون تک اندیشه به گرمی رسید / تند رو چرخ به نرمی رسید

به که سخن دیر پسند آوری / تا سخن از دست بلند آوری

هر چه در این پرده نشانت دهند / گر نپسندی به از آنت دهند

سینه مکن گر گهر آری به دست / بهتر از آن جوی که در سینه هست

منکه درین شیوه مصیب آمدم / دیدنی ارزم که غریب آمدم

گر بنمایم سخن تازه را / صور قیامت کنم آوازه را

هر چه وجود است ز نو تا کهن / فتنه شود بر من جادو سخن

صنعت من برده ز جادو شکیب / سحر من افسون ملایک فریب

0

Hours

0

Works

0

Students

0

Courses

Contact Us