What

آرکی‌گراف، یک استودیوی آموزشیِ میان‌رشته‌ای برای علاقه‌مندان به هنر، معماری و گرافیک است. در اینجا تلاش می‌کنیم تا بواسطه‌ی سرفصل‌های متنوع و جذاب، استعداد، توانایی و علاقه‌‌مندی‌های خود را شناسایی کرده و مسیر حرفه‌ای‌تان را با کمترین‌ آزمون و خطا بیابید و در طول مسیر کنارتان باشیم.

Why

امروز رابطه‌ی میان هنرهای تصویری بر همگان مبرهن است٬ لذا شناخت و خوانش هنرهای دیگر می تواند حوزه فعالیت ما را گسترده‌ و عمیق‌‌ کند. از طرفی ویژگی‌های مشترک هنرها می‌تواند ایده‌های جدیدی را به ما هدیه دهد که قبلا بدان آگاه نبودیم و نیز خلاقیت ما را تقویت کند.

How

کلاس متشکل از دو بخش تئوری و عملی‌ست. و سرفصل‌های متنوعی از جمله طراحی گرافیک، طراحی معماری، زیبایی‌شناسی، ترسیم دیاگرام، طراحی پورتفولیو،‌ آشنایی با خط فارسی، نگارگری، هنر معاصر، هفت‌پیکر نظامی و … را شامل می‌شود که در کنار هم کشکولی برای شروع فعالیت هنریست.

پیش‌نیاز آرکی‌گراف سر سوزن ذوقیست‌ و بس!

Family

چون فلک از پای نشاید نشست / تا سخنی چون فلک آری به دست

بر صفت شمع سرافکنده باش / روز فرو مرده و شب زنده باش

چون تک اندیشه به گرمی رسید / تند رو چرخ به نرمی رسید

به که سخن دیر پسند آوری / تا سخن از دست بلند آوری

هر چه در این پرده نشانت دهند / گر نپسندی به از آنت دهند

سینه مکن گر گهر آری به دست / بهتر از آن جوی که در سینه هست

منکه درین شیوه مصیب آمدم / دیدنی ارزم که غریب آمدم

گر بنمایم سخن تازه را / صور قیامت کنم آوازه را

هر چه وجود است ز نو تا کهن / فتنه شود بر من جادو سخن

صنعت من برده ز جادو شکیب / سحر من افسون ملایک فریب

0

Hours

0

Works

0

Students

0

Courses

Contact Us